EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi8 年前

09/16
13:58
Anime

幻想曲2000 BDrip HEVC 1080p Main10

【发布者的话】

本组主页:https://bdrip.org/
本人微博:http://weibo.com/Hi10P

视频使用HEVC Main10编码(在此感谢MR大的x265 1.9M+61-g2aaea9f+14 Yuuki编译版),音轨为英语原声FLAC 7.1 24bit。

【下载地址】

链接:https://pan.baidu.com/s/1LrRysYgJIzuHrCpICmvCkw
提取码:iq1z

解压密码EMTP-Raws

【影片信息】

中文名 幻想曲2000
外文名 Fantasia 2000
出品公司 迪士尼
制片地区 美国
导    演 詹姆斯·阿尔加,盖坦·布里兹
类    型 动画,家庭,音乐
主    演 詹姆斯艾尔琼斯 昆西琼斯 史蒂夫马丁
片    长 74 分钟
上映时间 1999年12月17日
对白语言 英语

1.贝多芬:第五号交响曲(Symphony No.5)(命运)
2.雷斯庇基:罗马之松(Pines of Rome)
3.格什温:蓝色狂想曲(Rhapsody in Blue)
4.肖斯塔科维奇:第二号钢琴协奏曲——快版(Piano Concerto No. 2,Allegro,Opus 102)
5.圣桑:动物狂欢节(Carnival of the Animals)
6. 杜卡:《魔法师的学徒》(The Sorcerer’s Apprentice)
7.艾尔加:威风凛凛进行曲(Pomp & Circumstance)
8.斯特拉文斯基:火鸟组曲(Firebird Suite)

《幻想曲2000》是迪士尼第3部经典动画《幻想曲》的续篇,透过最先进的科技,将经典音乐和动画艺术融为一体,当中包括七段全新迪士尼动画音乐电影片段以及一段载誉重温的《幻想曲》经典乐章《魔法师的学徒》。

梦幻王国之父沃尔特·迪士尼靠卡通起家,觉得可以将卡通由通俗文化提升到艺术的层次,实行雅俗共赏。当年的迪士尼占领外地土地的野心未如今日大,的确是个梦幻王国,沃尔特叔叔最大的野心仍是专注于卡通发展上。他提议将古典音乐结合卡通,在当年可说是非常激进大胆,而”沃尔特叔叔”最私人、最心爱的《幻想曲》便在1940年诞生了。

虽然《幻想曲》一映当年反应好坏参半,但时至六十年后的今日,《幻想曲》已成为迪士尼动画库中最有历史和纪念价值的资产。而且为庆祝千禧年的来临,迪士尼便决定将”沃尔特叔叔”亲生的《幻想曲》修辑,再重新配乐,替这个亲生子洗干净衣裳,漂漂亮亮的迎接新世纪,同时亦加插新片段,证明与时代并进。不过,洗衣服的主意原来不及新衣好,《幻想曲》原本配合七段乐章的动画变成只剩一段,改头换面的《幻想曲2000》仍源用沃尔特叔叔将动画与古典音乐结合的思想,但破天荒以IMAX胶片制式制作,即以比传统35厘米大十倍的胶片制作,亦表现了动画科技进步。

《魔法师的学徒》其实是《幻想曲》的起源:在沃尔特叔叔计划之初,原只有米奇老鼠担大旗,奈何完成了的《魔》成本超支过高,沃尔特叔叔把心一横,加码制作多七段短片,组合成为《幻想曲》。

迪士尼在全球影响力甚巨,米奇老鼠成为有如可乐或麦当劳般家传户晓的商标,要庆祝《幻想曲》六十大寿,全球多个国家义不容辞,联合在千禧年元旦于各地IMAX剧场公映《幻想曲2000》。

【Mediainfo】


ID                                       : 1
文件格式                                     : HEVC
文件格式/信息                                  : High Efficiency Video Coding
格式简介                                     : Main 10@L5@Main
编码设置ID                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
长度                                       : 1小时 14分
码率                                       : 6 061 Kbps
画面宽度                                     : 1 920像素
画面高度                                     : 1 080像素
画面比例                                     : 16:9
帧率模式                                     : 恒定
帧率                                       : 23.976 fps
色彩空间                                     : YUV
色度抽样                                     : 4:2:0
位深度                                      : 10位
bits/(pixel*frame)(数据密度)                 : 0.122
大小                                       : 3.16 GiB (56%)
编码函数库                                    : x265 1.9M+61-g2aaea9f+14:[Windows][GCC 5.3.0][64 bit] Yuuki 10bit
编码设置                                     : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=4 / tu-inter-depth=4 / me=2 / subme=6 / merange=64 / no-rect / no-amp / max-merge=3 / temporal-mvp / no-early-skip / rdpenalty=2 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=250 / min-keyint=23 / scenecut=40 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=6 / bframes=10 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=6 / limit-refs=3 / no-limit-modes / weightp / weightb / aq-mode=3 / qg-size=64 / aq-strength=1.20 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=6 / psy-rd=0.20 / rdoq-level=0 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / signhide / deblock / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / no-intra-refresh / rc=crf / crf=16.0000 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

音频
ID                                       : 2
文件格式                                     : FLAC
文件格式/信息                                  : Free Lossless Audio Codec
编码设置ID                                   : A_FLAC
长度                                       : 1小时 14分
码率模式                                     : VBR
码率                                       : 4 778 Kbps
声道                                       : 8声道
声道位置                                     : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
采样率                                      : 48.0 KHz
帧率                                       : 11.719 fps (4096 spf)
位深度                                      : 24位
大小                                       : 2.49 GiB (44%)
标题                                       : 英语原声 FLAC 7.1 24bit
编码函数库                                    : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
语言                                       : English
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

【预览图】

幻想曲2000 BDrip HEVC 1080p Main10