EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi9 年前

11/23
13:40
Anime

夏日大作战 BDrip HEVC 1080p Main10

 

【发布者的话】

本组主页:https://bdrip.org/
本人微博:http://weibo.com/Hi10P

视频使用x265_10bit(HEVC version 1.7+511-6e7761bdfe23addb)编码器压制,音频为日语原声FLAC 5.1 24bit

【下载地址】

链接:http://pan.baidu.com/s/1qWOTbg4 密码:t2wr

解压密码EMTP-Raws

 

【影片信息】

中文名 夏日大作战
原版名称 サマーウォーズ
其他名称 Summer Wars
类    型 动画,科幻
制片地区 日本
对白语言 日语
片    长 115分钟
出品年份 2009
导    演 细田守
制    片 高桥望
编    剧 奥寺佐渡子
配    乐 松本晃彦
动画制作 MADHOUSE
影片发行 华纳兄弟(日本)
曼迪传播(台湾)
Kazé(法国)
VIZ Media Switzerland(德国)
Finnkino(丹麦)
上映日期 2009年8月1日(日本)
票    房 16.5亿日元(日本)

无论是谁,无论在哪里都能够简单的使用电子邮件,电子钱包,情报搜索之类的公共服务,一个与现实一样的假想都市被建成,并且被普及到世界的各个角落。主人公小矶健二是个性格内向的理科男生,暑假期间被自己仰慕的前辈筱原夏希拖去了她的老家长野县上田市。那里住着从室町时代开始一直存在的战国一家,阵内家。以夏希90岁的曾祖母为首,医生,渔民,消防员,水道管理员,电器店老板,警察,自卫队的军官,小学生直到婴儿,各行各业的亲戚都有。在这个热闹的田舍度过的暑假,健二看见了阵内家的活跃与和睦。一天夜里,健二受到了一封可疑的数学智力竞赛的邮件忍不住好奇心通宵将其解答。但是他却不知道这将是引起一场大灾难。

在与世界相连的假想城市oz中出现了一个谜一样的虚拟形象,自认为完美无缺的oz管理栋的密码,被以健二为首的一群人依靠智力竞赛的形式分析取得。侵入oz的核心管理栋,夺取四亿人以上的帐户,引起了世界的大混乱。使交通管理系统,紧急通报系统麻痹,在警署,消防局,医院制造混乱,引起大瘫痪。侵入水道管理程序,使市内浸没在水中,停止各类金融流转,使整个日本陷于混乱之中。引起轩然大波的阿荣婆婆,在张皇失措的人们面前显示出了王者风范。把长者的威望作为武器带头作战。在模拟连接中与虚拟对手对抗。但是以模拟形象在OZ中夺取账号的个人显示是伪造的个人显示,而现实中的健二也正因为这原因,被莫须有的逮捕了。在OZ中,有一个汇总各类格斗技巧的团体,在他管理下的区域,依照一定的规则,开展各种各样的格斗大会。

但是那个虚拟对手取消了他的管理权限,将整个oz世界都变成了格斗的舞台。也就是说这个虚拟对手控制了无数的帐户,并且开始向现实社会展开攻击。

 

【Mediainfo】

视频
ID                                       : 1
文件格式                                     : HEVC
文件格式/信息                                  : High Efficiency Video Coding
格式简介                                     : Main 10@L5@Main
编码设置ID                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
长度                                       : 1小时 54分
画面宽度                                     : 1 920像素
画面高度                                     : 1 080像素
画面比例                                     : 16:9
帧率模式                                     : 恒定
帧率                                       : 23.976 fps
色彩空间                                     : YUV
色度抽样                                     : 4:2:0
位深度                                      : 10位
编码函数库                                    : x265 1.7+511-6e7761bdfe23addb:[Windows][GCC 5.2.0][64 bit] 10bit: KG7x [x265.ru]
编码设置                                     : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=4 / tu-inter-depth=4 / me=3 / subme=6 / merange=64 / rect / amp / max-merge=3 / temporal-mvp / no-early-skip / rdpenalty=2 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=250 / min-keyint=23 / scenecut=40 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=0 / bframes=10 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=6 / limit-refs=0 / weightp / weightb / aq-mode=3 / qg-size=64 / aq-strength=1.20 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=6 / psy-rd=1.20 / rdoq-level=0 / psy-rdoq=0.00 / signhide / deblock / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

音频
ID                                       : 2
文件格式                                     : FLAC
文件格式/信息                                  : Free Lossless Audio Codec
编码设置ID                                   : A_FLAC
长度                                       : 1小时 54分
码率模式                                     : VBR
声道                                       : 6声道
采样率                                      : 48.0 KHz
位深度                                      : 16位
标题                                       : 日语原声FLAC 5.1 16bit
编码函数库                                    : libFLAC 1.3.0 (UTC 2013-05-26)
语言                                       : Japanese
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

 

夏日大作战 BDrip HEVC 1080p Main10