EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi5 年前

03/6
22:44
Anime

数码兽大冒险tri 第二章 决意 三组联合 全特典双语字幕最终混合(V2)版 BDrip AVC+HEVC 1080p Main12 简繁中字

【发布者的话】

本组主页:http://bdrip.org
本人微博:http://weibo.com/Hi10P
驯兽师联盟主页:http://www.tamersunion.org
驯兽师联盟微博:http://weibo.com/tamersunionsub?refer_flag=1001030101_&is_all=1
百度数码宝贝吧:http://tieba.baidu.com/f?kw=%E6%95%B0%E7%A0%81%E5%AE%9D%E8%B4%9D

主要修正/添加部分有:

1一些名词/梗根据外部建议添加注释,并且进行了详细考据;

2修正部分翻译错误。

3人员名单修改。

4内封字幕由传统的简体或者繁体变更为简日+繁日(中日双语字幕)。

5先行版受时间等原因的限制,疏漏之处在所难免。因此本FINAL版对中文翻译重新进行了最终修正。

6补充了画面中文字的翻译【部分采用屏幕字遮盖】。

7片源采用蓝光片源,正片使用x265_12bit(HEVC Encoder version 3.0_RC+10-672ce0547e97)编码器压制,特典使用x264_tmod_10bit编码器压制

8正片码率提升

9音频使用日语原声FLAC 5.1 16bit,虽然不是24bit,但进化/战斗音效爆棚

10本BDrip附带蓝光映像特典(其中CM3、NCOP、NCED无字幕)

11其他细节性更新

今后还将以合作的形式发布剩下两个章节的BDrip,希望大家多多支持。在此言谢过。

如需转载,请注明字幕作者:EMTP-Raws、百度数码宝贝吧、驯兽师联盟字幕组。

 

第五/六章我们会在接下来半个月内陆续发布

 

【下载地址】

链接:https://pan.baidu.com/s/1S5cyeP2BJV0XOeb6RQ2GGA
提取码:a7rs
解压密码:Tri第二章

 

【影片信息】

中文名 数码兽大冒险tri.
原版名称 デジモンアドベンチャーtri.
类 型 奇幻,冒险
制片地区 日本

对白语言 日语
出品年份 2015年
出品方 东映动画
原 作 本乡昭由
导 演 元永庆太郎
制 片 新井修平,村上真喜子,西田彻,本川耕平
编 剧 柿原优子
主 演 花江夏树,三森铃子,细谷佳正,田村睦心,吉田仁美,池田纯矢,榎木淳弥,M·A·O,坂本千夏,重松花鸟,山口真弓,樱井孝宏,山田茸,竹内顺子,松本美和,德光由禾
配 乐 坂部刚
动画制作 东映动画
影片发行 东映
上映日期 第1章《再会》:2015年11月21日
第2章《决意》:2016年3月12日
第3章《告白》:2016年09月24日
第4章《丧失》:2017年02月25日

《数码兽大冒险tri.》(日文:デジモンアドベンチャーtri.)是由东映动画企画制作的数码兽系列动画第七作,亦为其子系列大冒险(Adventure)系列的第三作。其中“tri.”是数字“3”的意思,表示本作继电视动画第一作《数码兽大冒险》及第二作《数码兽大冒险02》后,推出的新一部作品。同时也是数码兽动画15周年企划中最重要的一环。
讲述了在敌人的破坏下,数码宝贝世界与人类世界重新连通,数码宝贝闯入人类世界进行破坏,被选召的孩子们集结在一起,重新战斗的故事。

17岁的高中生八神太一,如常地用手按停眼前的闹钟,踢开混乱的被铺,低声滴咕下伸展四肢。拉开了窗帘,光线照到桌上一幅“那一天”的集体照上。随后他骑上自行车出门,奔向那片初夏的青空。不久,锹形虫兽出现在人类世界,并开始进行破坏。亚古兽重新出现,并和伙伴们战胜了3只锹形虫兽。原来数码世界的数码宝贝被感染,在人类世界寻找望月芽心和她的数码宝贝。

现在,冒险再度开始

【Mediainfo】

视频
ID                                       : 1
格式                                       : HEVC
格式/信息                                    : High Efficiency Video Coding
格式概况                                     : @L5@Main
编解码器ID                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
持续时间                                     : 1 小时 28 分
码率                                       : 4 313 kb/s
宽度                                       : 1 920 像素
高度                                       : 1 080 像素
画面比例                                     : 16:9
帧率模式                                     : 恒定
帧率                                       : 23.976 (24000/1001) 帧/秒
色彩空间                                     : YUV
色度抽样                                     : 4:2:0
位深                                       : 12 位
数据密度【码率/(像素×帧率)】                         : 0.087
流大小                                      : 2.66 GiB (77%)
编码函数库                                    : x265 3.0_RC+10-672ce0547e97:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 12bit
编码设置                                     : cpuid=1111039 / frame-threads=5 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920×1080 / interlace=0 / total-frames=127177 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=6 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=10 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=0 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=4 / tu-intra-depth=4 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=6 / merange=64 / temporal-mvp / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=2 / psy-rd=0.20 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.70 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.20 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=64 / no-rc-grain / qpmax=31 / qpmin=1 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=4095 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

音频
ID                                       : 2
格式                                       : FLAC
格式/信息                                    : Free Lossless Audio Codec
编解码器ID                                   : A_FLAC
持续时间                                     : 1 小时 28 分
码率模式                                     : 动态(VBR)
码率                                       : 1 242 kb/s
声道                                       : 6 声道
声道位置                                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
采样率                                      : 48.0 kHz
帧率                                       : 11.719 帧/秒 (4096 SPF)
位深                                       : 16 位
流大小                                      : 787 MiB (22%)
标题                                       : 日语原声FLAC 5.1 16bit
编码函数库                                    : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
语言                                       : 日语 (Japanese)
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

文本 #1
ID                                       : 3
格式                                       : ASS
编解码器ID                                   : S_TEXT/ASS
编解码器ID/信息                                : Advanced Sub Station Alpha
持续时间                                     : 1 小时 27 分
码率                                       : 221 b/s
元素计数                                     : 1440
压缩模式                                     : 无损
流大小                                      : 141 KiB (0%)
标题                                       : 简中字幕
语言                                       : 中文 (Chinese)
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

文本 #2
ID                                       : 4
格式                                       : ASS
编解码器ID                                   : S_TEXT/ASS
编解码器ID/信息                                : Advanced Sub Station Alpha
持续时间                                     : 1 小时 27 分
码率                                       : 241 b/s
元素计数                                     : 1440
压缩模式                                     : 无损
流大小                                      : 154 KiB (0%)
标题                                       : 繁中字幕
语言                                       : 中文 (Chinese)
Default                                  : 否
Forced                                   : 否

 

【预览图】

数码兽大冒险tri 第二章 决意 三组联合 全特典双语字幕最终混合(V2)版 BDrip AVC+HEVC 1080p Main12 简繁中字