EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi9 年前

07/18
22:43
Anime

剧场版 妖怪手表 诞生的秘密喵! BDrip HEVC(Main10) 1080p

 

【发布者的话】

本组主页:https://bdrip.org/
本人微博:http://weibo.com/Hi10P

最近由于要填大坑所以发布速度放慢了很多

但是计划还是正常进行中

播放器方面,需要最新版本的MPC-HC或者MPC-BE或者其他同等级支持HEVC播放的工具
解码器则需要LAV Filters 0.64.0或者更新的支持HEVC Main10解码的工具
如果需要硬解的话,显卡要求是GTX960或者其他可支持HEVC Main10方案解码的显示卡

视频使用x265_10bit(HEVC encoder version 1.7+207-83a7d8244424)编码器编码,音频使用日语原声FLAC 5.1 16bit

【下载地址】

链接:http://pan.baidu.com/s/1mg3TsLy 密码:u7f5

 

解压密码:EMTP-Raws

 

【影片信息】

中文名称:妖怪手表:诞生的秘密喵!
外文名称:妖怪ウォッチ 诞生の秘密だニャン!
上映时间:2014-12-20(日本)
制片地区:日本
导    演:日野晃博
主    演:戸松遥 / 小桜エツコ / 関智一 / 梶裕贵 / 奈良彻 / 远藤绫 / 佐藤智恵 / 志村けん / 片冈爱之助 / 岛崎遥香
类    型:动画
imdb编码:tt4168022
对白语言:日语
编    剧:加藤阳一

该片讲述普通小学5年级学生天野景太某天发现自己手腕上“妖怪手表”发着光芒消失了,于是景太为了探寻真相前往祖母所在的KEMAMOTO村,在那里遇见了掌握“妖怪手表”消失之谜的一直蓝色浮游灵的猫型妖怪。为了取回“妖怪手表”,景太将和维斯帕等怪物们一起回到60年前的世界,在那里有强大的敌人等待他们。

 

视频
ID                                       : 1
文件格式                                     : HEVC
文件格式/信息                                  : High Efficiency Video Coding
格式简介                                     : Main 10@L5.0
编码设置ID                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
长度                                       : 1小时 36分
画面宽度                                     : 1 920像素
画面高度                                     : 1 080像素
画面比例                                     : 16:9
帧率模式                                     : 恒定
帧率                                       : 23.976 fps
色彩空间                                     : YUV
色度抽样                                     : 4:2:0
位深度                                      : 10位
编码函数库                                    : x265 1.7+207-83a7d8244424:[Windows][MSVC 1700][64 bit] 16bpp
编码设置                                     : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=4 / tu-inter-depth=4 / me=3 / subme=6 / merange=48 / rect / amp / max-merge=3 / temporal-mvp / no-early-skip / rdpenalty=2 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=250 / min-keyint=23 / scenecut=40 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=0 / bframes=10 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=6 / limit-refs=0 / weightp / weightb / aq-mode=1 / aq-strength=1.20 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=6 / psy-rd=1.00 / rdoq-level=0 / psy-rdoq=0.00 / signhide / deblock / no-sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

音频
ID                                       : 2
文件格式                                     : FLAC
文件格式/信息                                  : Free Lossless Audio Codec
编码设置ID                                   : A_FLAC
长度                                       : 1小时 36分
码率模式                                     : VBR
声道                                       : 6声道
采样率                                      : 48.0 KHz
位深度                                      : 16位
编码函数库                                    : libFLAC 1.3.0 (UTC 2013-05-26)
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

 

【预览图】

剧场版 妖怪手表 诞生的秘密喵! BDrip HEVC(Main10) 1080p