EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi6 年前

12/8
13:09
Anime

剧场版精灵宝可梦 宝可梦护林员与苍海的王子 玛娜菲 简繁中字 BDrip 1080p HEVC Main12

【发布者的话】
本组主页:http://bdrip.org/
本人微博:http://weibo.com/Hi10P
C2星之海洋字幕组论坛:http://www.c2club.net/bbs/thread.php?fid=45

今年PM动画20周年

我因为PM走上字幕制作的道路

在它身上花费的时间

因为它认识的朋友

早已经不计其数

就在11月11日剧场版玛机雅娜得以在大陆公映,无数粉丝多年的梦想得以实现

希望这会是一个好的开始。

所以我的一个想法是压制一整套剧场版,然后做字幕匹配。

鉴于C2的剧场版大坑早已经停滞不前,再加上目前我是神奇的后期,所以打算部分采用C2的字幕+部分神奇字幕的形式发布,所以可能有个别片子是不带字幕的。

视频将全部使用HEVC Main12编码(x265版本 2.5+27-0e168bdeb48b),音轨为日语原声FLAC 5.1 16bit。C2星之海洋字幕组简繁字幕。

 

【下载地址】

链接:https://pan.baidu.com/s/1gePznbX 密码:4a4a

解压密码EMTP-Raws

 

【影片信息】

中文名 神奇宝贝保育家与苍海的王子 玛纳霏
外文名 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーションポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ
出品公司 东宝
制片地区 日本
导    演 汤山邦彦
编    剧 园田英树
类    型 动画,动作,冒险
主    演 松本梨香,大谷育江,KAORI,山田恭子,上田祐司
片    长 105分钟
上映时间 2006年7月15日
票    房 $26,851,324
对白语言 日语
色    彩 彩色
imdb编码 tt1000095
音    乐 宫崎慎二

在荒地迷路的小智一行人遇到了一位女性“广美”,以水中神奇宝贝表演而出名的码头巡回团明星。
广美是水之民的后裔,可以体会水系神奇宝贝的内心。小智等人便听广美诉说着水之民流传已久的传说。原来在海洋某处,水之民一族建造了“海之神殿-亚库夏”,里面供奉隐藏着珍宝“海之王冠”。
但目前据说谁也没看过这顶王冠的实体模样。这时,追寻着传说之谜的神奇宝贝援助员“杰克·渥克”(昵称杰奇)出现了。原来杰奇正执行一项机密任务,那就是要把苍海的王子──玛纳霏的蛋给安然送进神殿里。于是广美和小智等人也协助这项任务。忽然这时!出现了有“魅影”之称的海盗船长开来的大型潜水舰。原来魅影想要夺取王冠,借住王冠的神力来策划征服世界。但是要解开王冠隐藏的谜团,似乎还需要靠玛纳霏的蛋。这时连火箭队都想过来分一杯羹,造成了大混乱!
为了抵制魅影的阴谋,杰奇开始用捕获器借住许多神奇宝贝的力量,小智他们也拿出自己的神奇宝贝准备应战。但毕竟对方的高科技潜水舰威力太强,顿时陷入危机!神秘的蛋此时发出灿烂的光芒,玛纳霏终于诞生了!隐藏于王冠珍宝里的秘密是?而玛纳霏的神秘力量又是?最后杰奇和小智等人的任务究竟能不能圆满成功呢?!
现在,准备朝向海之神殿-亚库夏,目睹这精采的冒险吧!

【Mediainfo】

 

视频
ID                                       : 1
格式                                       : HEVC
格式/信息                                    : High Efficiency Video Coding
格式概况                                     : @L5@Main
编解码器ID                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
持续时间                                     : 1 小时 46 分
码率                                       : 3 687 kb/s
宽度                                       : 1 920 像素
高度                                       : 1 036 像素
画面比例                                     : 1.85:1
帧率模式                                     : 恒定
帧率                                       : 23.976 (24000/1001) 帧/秒
色彩空间                                     : YUV
色度抽样                                     : 4:2:0
位深                                       : 12 位
数据密度【码率/(像素×帧率)】                         : 0.077
流大小                                      : 2.75 GiB (68%)
编码函数库                                    : x265 2.5+27-0e168bdeb48b:[Windows][GCC 6.2.1][64 bit] 12bit
编码设置                                     : cpuid=1050111 / frame-threads=3 / numa-pools=12 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920×1036 / interlace=0 / total-frames=153480 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=6 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / bframes=10 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=4 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=6 / merange=64 / temporal-mvp / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=2 / psy-rd=0.20 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.0 / qcomp=0.80 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.20 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=64 / no-rc-grain / qpmax=41 / qpmin=1 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=4095 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

音频
ID                                       : 2
格式                                       : FLAC
格式/信息                                    : Free Lossless Audio Codec
编解码器ID                                   : A_FLAC
持续时间                                     : 1 小时 46 分
码率模式                                     : 动态(VBR)
码率                                       : 1 700 kb/s
声道                                       : 6 声道
声道位置                                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
采样率                                      : 48.0 kHz
帧率                                       : 11.719 帧/秒 (4096 SPF)
位深                                       : 16 位
流大小                                      : 1.27 GiB (32%)
标题                                       : 日语原声FLAC 5.1 16bit
编码函数库                                    : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
语言                                       : 日语 (Japanese)
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

文本 #1
ID                                       : 3
格式                                       : ASS
编解码器ID                                   : S_TEXT/ASS
编解码器ID/信息                                : Advanced Sub Station Alpha
持续时间                                     : 1 小时 41 分
码率                                       : 56 b/s
元素计数                                     : 905
压缩模式                                     : 无损
流大小                                      : 41.9 KiB (0%)
标题                                       : 简中字幕
语言                                       : 中文 (Chinese)
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

文本 #2
ID                                       : 4
格式                                       : ASS
编解码器ID                                   : S_TEXT/ASS
编解码器ID/信息                                : Advanced Sub Station Alpha
持续时间                                     : 1 小时 41 分
码率                                       : 56 b/s
元素计数                                     : 905
压缩模式                                     : 无损
流大小                                      : 41.9 KiB (0%)
标题                                       : 繁中字幕
语言                                       : 中文 (Chinese)
Default                                  : 否
Forced                                   : 否

 

【预览图】

剧场版精灵宝可梦 宝可梦护林员与苍海的王子 玛娜菲 简繁中字 BDrip 1080p HEVC Main12