EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi7 年前

05/12
22:18
未分類

钢铁巨人 英语原声 BDrip HEVC 1080p Main12

【发布者的话】

《钢铁巨人》是一部在冷战背景下反省战争的优秀动画作品。在此类作品中,像钢铁巨人这样面无表情的大块头机械一般都被当做邪恶首领的坐骑或秘密武器而存在的,但是在这部动画中,这个角色变得前所未有的复杂起来。该片对战争的控诉和对核弹这种不可控制的杀伤力武器的隐喻是非常明显的,表达了片中的反派不是钢铁巨人,不是那些士兵,更不是国防部长,而是战争本身的主旨。————时光网 评

视频使用x265_12bit(HEVC Encoder version 2.3+28-08a05ca9fd16c9f5)编码器压制,音频为英语原声FLAC 5.1 24bit

 

【下载地址】

链接:http://pan.baidu.com/s/1qXKR6Du 密码:mbuh

解压密码EMTP-Raws

 

【影片信息】

中文名 《钢铁巨人》
外文名 The Iron Giant
其它译名 铁巨人
出品公司 Warner Bros. Animation
制片地区 美国
导    演 布拉德·伯德
编    剧 布拉德·伯德
类    型 剧情、家庭、剧情
主    演 詹妮弗·安妮斯顿,小哈里·康尼克,范·迪塞尔,詹姆斯·盖蒙
片    长 86分钟
上映时间 1999年8月6日(美国)
对白语言 英语
色    彩 彩色

往日平静的洛克威小镇,近来怪事不断,先是农家被毁、车子损坏等。一天晚上,发电厂也遭到了破坏,导致全镇停电,引起了全镇居民的恐慌。小男孩霍加斯觉得迹象很可疑,于是沿着电缆线走到了建在森林中的发电厂,发现了凶手——钢铁巨人。

开始霍加斯被钢铁巨人巨大的身躯吓坏了,但发现他被高压电缆线缠住,无法脱身。霍加斯没有打算将此事向大人们报告,而是打算救他出来,在多日的交往过程中,霍加斯发现他其实有颗善良的心,两人成了好朋友。钢铁巨人以铁为食,每天要消耗大量的铁,供不应求,霍加斯只好带他去狄恩旧车厂。 另一方面,政府派来了肯特,追查铁巨人的下落,并到处散播谣言。

在比特尼克艺术家迪恩·麦克克平的帮助下他们必须防止美国军方和联邦探员肯特找到和摧毁巨人。

 

【Mediainfo】

视频
ID                                       : 1
文件格式                                     : HEVC
文件格式/信息                                  : High Efficiency Video Coding
格式简介                                     : @L4@Main
编码设置ID                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
长度                                       : 1小时 29分
画面宽度                                     : 1 920像素
画面高度                                     : 800像素
画面比例                                     : 2.40:1
帧率模式                                     : 恒定
帧率                                       : 23.976 fps
色彩空间                                     : YUV
色度抽样                                     : 4:2:0
位深度                                      : 12位
编码函数库                                    : x265 2.3+28-08a05ca9fd16c9f5:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 12bit: KG7x [x265.ru]
编码设置                                     : cpuid=1050111 / frame-threads=3 / numa-pools=12 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920×800 / interlace=0 / total-frames=129436 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=6 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / bframes=10 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=5 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=4 / tu-intra-depth=4 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=6 / merange=64 / temporal-mvp / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / rdpenalty=2 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / analysis-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.0 / qcomp=0.70 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.20 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=64 / no-rc-grain / qpmax=51 / qpmin=1 / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=4095 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / refine-level=5
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

音频
ID                                       : 2
文件格式                                     : FLAC
文件格式/信息                                  : Free Lossless Audio Codec
编码设置ID                                   : A_FLAC
长度                                       : 1小时 29分
码率模式                                     : VBR
声道                                       : 6声道
采样率                                      : 48.0 KHz
位深度                                      : 24位
标题                                       : 英语原声FLAC 5.1 24bit
编码函数库                                    : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
语言                                       : English
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

 

【预览图】

钢铁巨人 英语原声 BDrip HEVC 1080p Main12