EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi7 年前

05/12
20:13
未分類

冰河世纪 国粤英台含上译公映国配 BDrip HEVC 1080p Main12

【发布者的话】

这片子越往后出就越是Bluesky的技术试验场……所以后面几部品质越来越烂……也不要问我后面几部我做不做了

注:本BDrip收录之国配为2002年公映版,非后来之3D转制版本(新配音)

视频使用x265_12bit(HEVC Encoder version 2.3+28-08a05ca9fd16c9f5)编码器压制,音频为英语原声FLAC 5.1 24bit、上译公映国配杜比数字AC-3 2.0  224k、台配杜比数字AC-3 5.1  448k、粤配杜比数字AC-3 5.1 448k

 

【公映配音名单】

美国彩色遮幅式立体声动画故事片

克里斯·韦奇 作品

冰河世纪

曼尼 配音 胡平智

迭戈 配音 刘风

希德 配音 张欣

其他配音演员:王建新、王肖兵、丁建华等

配音导演:程玉珠

美国二十世纪福克斯影片公司出品

中国电影集团公司 进口

上海电影译制片厂 译制

中国电影集团公司 发行

 

【下载地址】

链接:http://pan.baidu.com/s/1ctPVVg 密码:rxri

解压密码EMTP-Raws

 

【影片信息】

中文名 冰川时代
外文名 Ice Age
其它译名 冰河世纪,冰原历险记
出品时间 2002年
出品公司 蓝天工作室,二十世纪福斯电影公司
发行公司 二十世纪福斯电影公司
制片地区 美国
制片成本 $59,000,000(估)
导    演 克里斯·韦奇,卡洛斯·沙尔丹哈
编    剧 Michael J. Wilson,Michael Berg ,Peter Ackerman
类    型 动画,喜剧,冒险
主    演 雷·罗马诺,丹尼斯·利瑞,约翰·雷吉扎莫
片    长 81分钟
上映时间 2002年3月15日
票    房 $383,257,136(全球)
分    级 PG
对白语言 英语
色    彩 彩色
imdb编码 tt0268380
imdb评分 7.6

故事围绕着三只冰河时期的史前动物和一个人类弃婴展开。冰河期使得动物们纷纷迁移寻找食物,心地善良的长毛象——曼弗瑞德、嗜食的树獭——希德、狡猾的剑齿虎——迪亚戈,这三只性格迥异的动物为了使一个人类的小孩重返家园,竟然聚在了一起,组成了一只临时护送队,踏上了漫漫寻亲路。

一路上这三只动物矛盾重生,迪亚戈心生毒计,想诱领队伍踏入自己族类设下的致命伏击,但在他们共同经历了雪崩、饥荒等无数险境之后,这些与严酷环境抗争的经历使迪亚戈开始对自己的计划动摇了。。。

 

【Mediainfo】

视频
ID                                       : 1
文件格式                                     : HEVC
文件格式/信息                                  : High Efficiency Video Coding
格式简介                                     : @L5@Main
编码设置ID                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
长度                                       : 1小时 21分
画面宽度                                     : 1 920像素
画面高度                                     : 1 040像素
画面比例                                     : 1.85:1
帧率模式                                     : 恒定
帧率                                       : 23.976 fps
色彩空间                                     : YUV
色度抽样                                     : 4:2:0
位深度                                      : 12位
编码函数库                                    : x265 2.3+28-08a05ca9fd16c9f5:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 12bit: KG7x [x265.ru]
编码设置                                     : cpuid=1050111 / frame-threads=3 / numa-pools=12 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920×1040 / interlace=0 / total-frames=116761 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=6 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / bframes=10 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=4 / tu-intra-depth=4 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=6 / merange=64 / temporal-mvp / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / rdpenalty=2 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / analysis-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.0 / qcomp=0.70 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.20 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=64 / no-rc-grain / qpmax=51 / qpmin=1 / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=4095 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / refine-level=5
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

音频 #1
ID                                       : 2
文件格式                                     : FLAC
文件格式/信息                                  : Free Lossless Audio Codec
编码设置ID                                   : A_FLAC
长度                                       : 1小时 21分
码率模式                                     : VBR
声道                                       : 6声道
采样率                                      : 48.0 KHz
位深度                                      : 24位
标题                                       : 英语原声FLAC 5.1 24bit
编码函数库                                    : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

音频 #2
ID                                       : 3
文件格式                                     : AC-3
文件格式/信息                                  : Audio Coding 3
格式简介                                     : Dolby Digital
扩展模式                                     : CM (complete main)
格式设置, Endianness                         : Big
编码设置ID                                   : A_AC3
长度                                       : 1小时 21分
码率模式                                     : CBR
码率                                       : 224 Kbps
声道                                       : 2声道
声道位置                                     : Front: L R
采样率                                      : 48.0 KHz
压缩模式                                     : 有损压缩
大小                                       : 130 MiB (2%)
标题                                       : 上译公映国配杜比数字AC-3 2.0  224k
语言                                       : 中文
Default                                  : 否
Forced                                   : 否

音频 #3
ID                                       : 4
文件格式                                     : AC-3
文件格式/信息                                  : Audio Coding 3
扩展模式                                     : CM (complete main)
格式设置, Endianness                         : Big
编码设置ID                                   : A_AC3
长度                                       : 1小时 21分
码率模式                                     : CBR
码率                                       : 448 Kbps
声道                                       : 6声道
声道位置                                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
采样率                                      : 48.0 KHz
压缩模式                                     : 有损压缩
大小                                       : 260 MiB (5%)
标题                                       : 台配杜比数字AC-3 5.1  448k
Default                                  : 否
Forced                                   : 否

音频 #4
ID                                       : 5
文件格式                                     : AC-3
文件格式/信息                                  : Audio Coding 3
扩展模式                                     : CM (complete main)
格式设置, Endianness                         : Big
编码设置ID                                   : A_AC3
长度                                       : 1小时 21分
码率模式                                     : CBR
码率                                       : 448 Kbps
声道                                       : 6声道
声道位置                                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
采样率                                      : 48.0 KHz
压缩模式                                     : 有损压缩
大小                                       : 260 MiB (5%)
标题                                       : 粤配杜比数字AC-3 5.1 448k
语言                                       : 中文
Default                                  : 否
Forced                                   : 否

 

【预览图】

冰河世纪 国粤英台含上译公映国配 BDrip HEVC 1080p Main12